Obchodní podmínky společnosti Melli interiéry | melli.cz

Obchodní podmínky

Na těchto web stránkách nabízíme k prodeji sedací soupravy z výroby společnosti:

Melli Interiéry s.r.o.

Hlavná 108/403

930 36 Horná Potôň

IČO: 35778369

Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka Č31085/T

Kontaktní údaje:

e-mail: odbyt@melli.sk

telefon: +421/31/5900952

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.č. 02/ 58272172-3, fax č. 02/58272170

Objednávku můžete uskutečnit těmito způsoby:

Vyplněním nezávazného objednávkového formuláře a zasláním na adresu odbyt@melli.sk

Telefonické informace: na tel. číslech výroba SK: +421 31 5900952,fax +421 31 5900940

Obchodní zástupce pro ČR: tel.: +420 774 109 875

 

Všechny ceny na našich webových stránkách jsou smluvní, jsou uváděné s DPH, bez nákladů na dopravu a dodání zboží.

Vyhrazujeme si právo změny ceny na zboží, pokud není objednávka potvrzená naší společností. Společnost MELLI Interiéry s.r.o. je plátcem DPH.

Po zaslání nezávazné objednávky, Vám bude potvrzena cena zpětným emailem. Po obdržení potvrzovacího emailu je potřebné uhradit zálohu 30 procent z dohodnuté sumy na náš účet 186156985/0300 Obchodní banka anebo osobně, na některé z našich poboček uvedených na webových stránkách.

Zbytek kupní ceny zaplatí zákazník při dodání v hotovosti resp. před dodáním, vložením na účet společnosti MELLI Interiéry s.r.o.

V případě dodání zboží naší dopravou, faktura, doklad o zaplacení a záruční list Vám jsou odevzdány při převzetí zboží, v případě osobního odběru Vám je faktura, doklad o zaplacení a záruční list odevzdány ihned při převzetí zboží.

Záruční podmínky se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není při konkrétním zboží uvedené jinak a začíná plynout dnem převzetí zboží objednavatelem.

Záruka zaniká poškozením zboží, neodborným používáním, neodbornou instalací, používání výrobku v nevhodných podmínkách, anebo provedený zásah do výrobku byl proveden jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyňaté vady způsobené živelnou pohromou.

Dodací doba na zboží je 4-6 týdnů od zaplacení zálohy.

Dodací doba je vyznačená v potvrzovacím emailu. V případě speciální objednávky se stanoví individuální dodací doba, o které je kupující předem informován a individuální dodací doba musí být odsouhlasena (emailem) kupujícím.

Při platbě dopředu, expedujeme zboží až po připsání peněz za zboží na náš účet.

Cena za dopravu bude dohodnuta s naším odbytovým pracovníkem individuálně.

Cena za dopravu je dána s ohledem na vzdálenost od 500-2000Kč.

Kupující si je povinen zabezpečit na svoje náklady vynášku zboží a jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím mimo přepravující vozidlo.

V ceně za dopravu je započítaná jen přeprava zboží, ne vynáška a manipulace s dodaným zbožím mimo přepravující vozidlo. V případě zájmu o vynášku zboží je potřebné toto objednat a dohodnout s naším odbytovým pracovníkem.

Kupující je povinen překontrolovat zásilku a převzít ji pouze pokud není poškozená. Když je poškozený obal zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě poškození zboží, tuto skutečnost napíše do poznámky v dodacím listu a to oznámí odbytovému pracovníkovi.

Zboží je vyráběné speciálně na míru, podle objednávky zákazníka. Předběžná objednávka není ani pro jednu ze smluvních stran závazná. Závaznou se stává až po uhrazení zálohy, min 30 procent z koncové ceny.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a odmítne převzít zboží, které objednal a za které řádně zaplatil zálohu, bude mu účtovaný storno poplatek ve výši 30 procent z koncové sumy předmětné objednávky. V případě úhrady vyšší částky než je záloha, mu bude rozdíl vrácen. Odstoupení od smlouvy musí kupující uskutečnit písemnou formou (emailem) na email melli.interiery@seznam.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné ani účinné a předávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Smluvní strany se dohodly že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit předávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště s PSČ, adresu dodání zboží s PSČ, telefonní číslo a emailovou adresu.

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinný oznámit předávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla s PSČ, adresu dodání zboží s PSČ, IČO, IČ DPH (je-li plátcem DPH), telefonní číslo a emailovou adresu. Tyto informace jsou nutné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účtové operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat Vaší platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru provozovatele. Údaje může objednávající podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nevyhnutelná pro správné vybavení Vaší objednávky. /např. banka/. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuté jednorázově pro vybavení Vaší konkrétní objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani neposkytujeme žádné třetí straně.

Objednávající souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech ve znění Zákona č. 101/2000 S.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

0
  0
  Košík
  Žiadne produkty v košíku
  OZNAM O DOVOLENCE
  Náš tým bude nedostupný v období
  22. 12. 2023 - 1. 1. 2024
  děkujeme za pochopení